EXTRA INFO


Beste Leden 

 

Vanwege het bestuur een geweldig , gezond en visrijk 2023 gewenst. 

Hierbij nodigen we jullie graag uit om de algemene vergadering bij te wonen op  zaterdag 28 januari om 16u . De hamburger kraam van Perre's kitchen zal weer aanwezig waar een hap naar keuze wordt aangeboden door de club.

Op het agenda 

Mogelijkheid vernieuwing lidkaart 

Kas verslag boekjaar 2022

Voorstelling kalender 2023

Visuitzetting seizoen 2023

Aanstelling nieuwe bestuursleden

Beheersplan Fort II 

Rondvraag allerlei 

 

mvg

Het bestuur 

 

De lidgelden , 20 €; voor 2023 kunnen vanaf  januari betaald worden via overschrijving (Vergeet jullie ziekenfonds niet te vermelden) of  tijdens de algemene vergadering waarvoor de uitnodiging nog volgt . 

Leden die het bestuur willen versterken of vervangen kunnen hun kandidatuur steeds doorgeven per kerende mail of tijdens de algemene ledenvergadering .   

 

Dan rest ons alleen nog te zeggen een fijn eindejaar en tot volgend jaar .

 

Het Bestuur 

 Beste leden 

 

Het jaar is weeral bijna ten einde en we kijken uit naar het volgend visseizoen . 

Zoals jullie weten is er wat gebeurd in 2022 

Trappen zijn gemaakt op een paar na . 

Gevallen bomen zijn uit het water gehaald 

BBQ tijdens de karperwedstrijd was weer een succes ,

Mosselsouper is terug van weggeweest , 

Een paar leden die zich hebben ingezet om na de wedstrijden snacks klaar te maken om de ergste honger te stillen . 

Dank aan alle vrijwilligers die dit alles mogelijk gemaakt hebben 

 

Stoppekkes zijn afgelast en vervangen door jetons. 

Al deze acties hebben er voor gezorgd dat we financieel een goed jaar gedraaid hebben alhoewel afrekeningen van gas en elektriciteit nog moeten komen verwacht ik voor dit jaar geen problemen . Volgend jaar zullen we het nauw in het oog moeten houden . 

 

Aan de hand van dit resultaat is er beslist om dit jaar nog 2T vis te bestellen ipv de gebruikelijke 1.5T . 

 

 

De Lidgelden , 20 €; voor 2023 kunnen vanaf  januari betaald worden via overschrijving (Vergeet jullie ziekenfonds niet te vermelden) of  tijdens de algemene vergadering waarvoor de uitnodiging nog volgt . 

Leden die het bestuur willen versterken of vervangen kunnen hun kandidatuur steeds doorgeven per kerende mail of tijdens de algemene ledenvergadering .   

 

Dan rest ons alleen nog te zeggen tot volgende week of anders een fijn eindejaar en tot volgend jaar .

 

Het Bestuur 

 Clubleden van de Fort 2 vissers moeten ook een visvergunning van de gemeente bezitten om te vissen op het Fort 2.

Te verkrijgen gemeente Wommelgem  Handboogstraat 36


LID WORDEN  FORT 2 VISSERS WOMMELGEM.

Door 20 euro te storten op de fortvissers vzw BANKREKENING;  BE73-7895-4035-2460

Met vermelding naam, telefoon nr, geboorte datum, Adres en eventueel email adres.

 Er kan  GEEN  Fort2 visvergunning   bij Robby Fish nog te koop zijn,

Alleen nog op het onthaal lokaal bestuur van Wommelgem.