Sinds 1980 zijn we een vissersclub, samengesteld uit wedstrijd en recreatie vissers, aangevuld met sympathisanten.
Bij ons is vissen een leuke hobby voor jong en oud, in de natuur en vijver met natuurlijke elementen.
Het geeft ontspanning maar ook een soort van spanning.


LID  WORDEN

Door 25 € te storten op
De Fortvissers VZW
Bankrekening :BE73-7895-4035-2460
Met vermelding van :
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoon nr:   en eventueel  Email adres

Of
25€ te betalen bij
Hengelsport Robby Fish
Fortbaan 68
2160 Wommelgem
Tel 03/366.45.65


Recreanten en clubleden van fort2 vissers moeten  een vergunning van de gemeente bezitten om te vissen op fort2,  te verkrijgen gemeente wommelgem   Handboogstraat 36


Toezichters vis water recreatie domein Fort 2  Wommelgem

Fort 2 vissers Wommelgem op patrouille.
De Fortvissers gaan zelf nauwer toezien op onregelmatigheden rond het viswater van Fort 2.
Ann Baele(Gemeentebelangen) overhandigde enkele bestuursleden van de visclub daartoe legitimatiebadges.

De Wommelgemse Fortvissers beheren het viswater van Fort 2 al vele jaren als goede huisvaders.
Dat doen ze in nauw overleg met het gemeentebestuur en de lokale politie.De laatste tijd gebeuren aan de waterkant echter steeds meer zaken die de rust en de goede sfeer onder de vissers verstoren.
De Wommelgemnaren verwijzen hiervoor vooral naar niet clubleden,vaak van oost-europese afkomst.
Ze doen aan wildvissen zonder zich veel aan te trekken van de geldende regels.
Ze vissen vaak zonder vergunning, laten veel vuil achter, gooien hun hengel ook 's nachts uit en en nemen de gevangen karpers en brasem mee voor consumptie.Dat mag allemaal niet'' stelt Robby Florus, beter bekend als Robby Fish van de gelijknamige hengelspeciaalzaak met winkel vlakbij het Fort "je moet alle gevangen vis terug zetten.
Als je die toch meeneemt, is dat eigelijk diefstal.
We zetten hier, met wat steun van de gemeente, jaarlijks voor 3500kg vis bij om de natuurlijke sterfte en het verlies als gevolg van jagende aalscholvers op te vangen.Dat vergt een flinke investering.
Wanneer je een klepper van 10kg" zomaar meeneemt,staat dat eigenlijk gelijk met de ontvreemding van 40 euro, want een brasem kost ons 4 euro per kg"
De overtreders en stropers vrezen de sporadische controles van de politie niet.En wanneer de fortvissers hen de regels trachten duidelijk te maken, trekken ze zich daarvan niks aan."De communicatie verloopt moeilijk" weet schepen Ann Baele "Daarom kregen enkele fortvissers nu een badge om zich te legitimeren. Bovendien zijn er op 7 plaatsen borden met grote iconen die de gebods en verbodsregels eenvoudig uitbeelden.
Ann Baele (gemeentebelangen) vreest niet dat de confrontatie tussen de Wommelgemse fortvissers en andere meer eigenzinnige hengelaars uit de hand zal lopen.Uiteraard kunnen ze geen boetes uitdelen. Als iedereen het gemeentelijkreglement respecteert, kan het hier nog lang gezellig blijven.
Indien er een ernstig probleem rijst, halen we er de politie bij.
Hengelaars kunnen  op het gemeente huis  van Wommelgem een gemeentelijk visverlof kopen voor het Fort2.
Voor Wommelgemnaren 10 euro.
Niet Wommelgemnaren 25 euro.